Υπενθυμίζουμε πως το Ημερολόγιο Κ.Υ.Φ.Α. 2018 θα το βρείτε στο Stratos Art Hair Studio και στην Elina Leventi Fashion Designer, στην τιμή των €10. Τα έσοδα από την πώλησή του, θα διατεθούν στο Κέντρο Υποστήριξης Φορέων του AIDS.

Φωτογραφίες